Cztery obsesje wyjątkowego szefa

Cztery obsesje wyjątkowego szefa. Opowieść o przywództwie – Patryk Lencioni

Komentarz
Sebastian MiśniakiewiczSpecjalista SEO

Książka „Cztery obsesje wyjątkowego szefa” opowiada o dwóch firmach – jedna z nich kładła nacisk w swojej działalności na zdrowie (a dodatkowo na mądrość), druga skupiała się w swojej działalności tylko na mądrości.. Patryk Lencioni, bazując na fikcyjnej historii, pokazuje nam, jak różnica w podejściu do zarządzania firmą (skupienie się na zdrowiu kontro skupienie się na mądrości) potrafi wpłynąć nie tylko na funkcjonowanie firmy, ale i na jej właściciela.

Firmy, które odnoszą sukcesy, mają najczęściej dwie wspólne cechy:

 1. są mądre – potrafią tworzyć inteligentne plany i strategie marketingowe, które zapewniają im przewagę nad konkurencją
 2. są zdrowe – eliminują politykę (tak mocno zakorzenioną w korporacjach), dzięki której pracownicy mają wyższe morale, co z kolei prowadzi do wyższej wydajności pracy oraz niższej rotacji.

Bardzo często w dzisiejszym świeci właściciele (czy zarządzający) skupiają się na pierwszej cesze, mniejszą uwagę poświęcając drugiej – a to błąd, ponieważ dla przywódcy ważniejsze od świetnych celów marketingowych jest zgrany zespół i atmosfera w firmie.

Aby zbudować zdrową firmę należy stosować się do czterech, wydawałoby się, prostych zasad – tak prostych, że jeden  bohaterów książki nie mógł w to uwierzyć; oto one.

Stwórz i utrzymaj zgrany zespół zarządzający

Podstawowa zasada – bez niej nie damy rady wdrożyć kolejnych trzech. Istotą zgranego zespołu jest zaufanie, które wyraża się brakiem „gierek”, niepotrzebnych obaw czy marnowania energii. Wspomniane gierki są zawsze wynikiem nierozwiązywanych problemów na najwyższych szczeblach w firmie.

Zgrany zespół najlepiej rozpoznać po zebraniach, które są zawsze pełne pasji i zaangażowania, a ich uczestnicy nawet, jak omawiany temat ich bezpośrednio nie dotyczy NIE SPRAWDZAJĄ W TELEFONIE nowych wiadomości – tylko są cały czas zaangażowani.

Jest kilka sposobów na to, aby zbudować zgrany zespół – do mnie osobiście przemawiają dwie:

 1. wskaźniki typu Myers-Briggs (określane skrótowo jako MTBI), które pozwalają lepiej zrozumieć zachowania innych osób.
 2. osobiste przeżycia – osoby, które znają historie rodzinne czy pasje pozostałych członków zespołu, łatwiej ze sobą współpracują niż osoby, które takiej wiedzy nie posiadają.

Zapewnij przejrzystość organizacji

Przejrzystość to dobór odpowiednich słów do określenia misji, strategii czy wartości – plus powszechna zgoda odnośnie fundamentalnych pojęć.

Zdrowa organizacja minimalizuje dezorientację wśród jej członków, precyzyjnie wyjaśniając:

 • po co istnieje
 • jakie są jej fundamentalne wartości
 • czym konkretnie się zajmuje
 • kim są jej konkurenci
 • co ją wyróżnia
 • co planuje osiągnąć
 • kto jest za co odpowiedzialny

Komunikuj, aż do przesady, przejrzystość organizacji

Najprostsza z czterech zasad – konieczność zakomunikowania pracownikom przejrzystości organizacji. A równocześnie zasada, która praktycznie jest najrzadziej spełniana.

A to błąd – ponieważ w firmach, które robią to skutecznie, wszyscy pracownicy doskonale rozumieją, o co chodzi w organizacji i jak przyczyniają się swoją pracą do jej sukcesu. Nie zastanawiają się nad tym, co szef miał na myśli i nie doszukują się informacji ukrytych między zdaniami.

Aby tak się stało, należy pracownikom komunikować informacje:

 1. w sposób ciągły, poprzez powtarzanie – i nie można się tego bać
 2. poprzez prostotę – im bardziej coś jest skomplikowane, tym większe ryzyko niezrozumienia
 3. za pomocą różnych mediów
 4. kaskadowo – informacja jest przekazywana bezpośrednim podwładnym

A jak ocenić efektywność nieomal przesadnej komunikacji? 🙂

W prosty sposób – wystarczy spytać pracowników:

 • po co istnieje firma,
 • jakie są jej fundamentalne wartości
 • czym się firma zajmuje
 • kto jest jej konkurencją
 • jaka jest jej strategia
 • jakie są cele na najbliższy rok
 • kto za co odpowiada

Zdziwione spojrzenia i niepoprawne odpowiedzi to znak, ze należy koniecznie poprawić komunikację !

Przestrzegaj przejrzystości organizacji przez odpowiednie systemy zarządzania ludźmi

Organizacja, aby być zdrową, musi zachować tożsamość w:

 • zatrudnianiu – poszukiwani są kandydaci, którzy posiadają cechy odpowiadające wartościom, jakie panują w organizacji
 • zarządzaniu wynikami – zamiast tworzyć przesadnie skomplikowane systemu, sprowadzające się do wypełniania skomplikowanych tabelek, system zarządzania powinien zawierać jedynie istotne informacji i pozwolić skupić się menedżerom i pracownikom na pracy, która musi zostać wykonana, aby można było mówić o sukcesie; dlatego w przypadku zarządzania wynikami nie chodzi tylko o komunikację podczas rozmów oceniających z pracownikami, ale o nieustanny dialog, dzięki któremu pracownicy dopasowują się maksymalnie do tego, o co chodzi w przejrzystości firmy.
 • wynagradzaniu i wyróżnianiu – nie ma mowy o żadnej subiektywności w ocenianiu i wynagradzaniu; w zdrowej organizacji nikt też nie awansuje, jeżeli nie będzie reprezentował wartości, dla których istnieje firma.
 • zwalnianiu pracowników – chodzi tutaj nie tylko o zwalnianie, ale także o unikanie przypadkowych decyzji dotyczących tego, czy dany pracownik może pozostać w organizacji.

Zrozumienie i wdrożenie w firmie opisanych wyżej zasad to klucz do zbudowania zdrowej, a co za tym idzie, mądrej (osiągającej świetne wyniki finansowe) firmy. Nie jest to oczywiście proste, no le kto powiedział, ze biznes to prosta piłka? 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *